Subota, Studeni 28, 2015
   
Text Size

Pretraga

JOSIP MARTIĆ, MINISTAR ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE ZDK

Građanima prava u skladu s raspoloživim sredstvima

Sve su češći protesti nezadovoljnih i obespravljenih radnika, onih koji traže posao, kao i raznih kategorija invalidnih lica i osoba u stanju socijalne potrebe. Brojni građani na razne načine izražavaju nezadovoljstvo trenutnom ekonomsko-socijalnom situacijom, radno-pravnim statusom  i položajem u kojem se nalaze. To je bio razlog zbog kojeg smo razgovarali sa Josipom Martićem, ministrom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.
NR: Planira li Ministarstvo ove godine projekte pomoći u zapošljavanju i najnužnije pomoći onima koji ostaju bez posla?
MARTIĆ: U slučaju procesa stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća na nivou ZE-DO kantona, s ciljem socijalnog zbrinjavanja viškova uposlenika, Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona provodi federalni i vlastiti Program socijalnog zbrinjavanja viškova uposlenika. Po dinamici i obimu ovaj program se realizira u skladu s raspoloživim sredstvima s nivoa Federacije i Kantona, jer se financira od sredstava po osnovu doprinosa za zapošljavanje koji pripadaju Službi za zapošljavanje (20 % od ukupnih sredstava koja pripadaju Službi) i Federalnom zavodu za zapošljavanje (20 % od ukupnih sredstava koja pripadaju Zavodu) te sredstava koja pripadaju Federaciji i Kantonu (po 15 %) ostvarenih privatizacijom poduzeća. Program socijalnog zbrinjavanja viškova uposlenika realizirat će se i u 2010. godini u zavisnosti od obima osiguranih sredstava, a  kroz slijedeće mjere: uplata dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, s ciljem povezivanja staža osiguranja, ako to nije u mogućnosti da uplati poduzeće, isplata novčanog iznosa u visini novčane naknade koja bi osobi koja ostaje bez posla, pripala po Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kada je poslodavac izmirio uplate doprinosa, stvaranje uvjeta za zapošljavanje, pravo na obuku i prekvalifikaciju prema potrebama drugih poslodavaca i davanje podrške poslodavcima koji otvaraju nova radna mjesta. Do sada je realizirano više programa koji se odnose na edukaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, a u toku je realizacija programa „Edukacijom do zaposlenja“, kojeg financira Federalni zavod za zapošljavanje. Posebno je značajno istaći sufinanciranje projekta osposobljavanja 100 VSS pripravnika, koji se počeo realizirati u prosincu 2009.godine i nastaviće se u 2010.godini. Za ovaj projekt Vlada  Kantona je osigurala sredstva od 540.000 KM.
Prošle godine 976 porodilja koristilo naknadu

NR: Kakva je situacija po pitanju visine i roka isplate naknada umjesto plaće za vrijeme porodiljskog odsustva i ima li razlike po pojedinim općinama u odnosu na federalni nivo?
MARTIĆ: Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu financira se prema kantonalnom Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom. Dakle, u potpunosti se financira iz kantonalnog Proračuna i utvrđuje na osnovu prosjeka plaće majke porodilje koju je ostvarila u periodu od šest mjeseci prije stupanja na porodiljsko odsustvo. Od tako utvrđene prosječne plaće određuje se visina naknade u iznosu od 80 % od utvrđene osnovice i jedinstven je način obračuna za sve općine  ZE-DO kantona. Ovako utvrđeni nivo naknade po našim saznanjima jedan je od kvalitetnijih načina tretiranja zaštite žena – porodilja u radnom odnosu na prostoru Federacije BiH. Što se tiče rokova isplate naknade ženi-majci u radnom odnosu mogu reći da su obaveze za 2009.godinu u potpunosti izmirene, a u 2010. godini vrši se obrada podataka za isplatu naknada za mart 2010. godine. Kada već govorimo o ovom pravu želim istaći da je za naknadu plaće ženi-majci u radnom odnosu u 2009.godini ostvarilo 976 porodilja, za šta je iz Proračuna Kantona izdvojeno oko 7,6 miliona KM.
NR: Kakav je stav Ministarstva o odluci Zavoda zdravstvenog osiguranja da ukinu refundaciju isplaćenih naknada za bolovanja duža od 14 mjeseci i teret prebace na poslodavaca. Da li je takva odluka zakonita u odnosu za član 60. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju?
MARTIĆ: Ovo pitanje je u nadležnosti Ministarstva zdravstva i kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja, te predlažem da odgovor zatražite od naprijed navedenih subjekata.
Veliki broj korisnika socijalne pomoći

NR: Koliko iznosi najniža novčana naknada koju primaju korisnici socijalne pomoći, kao najugroženiji stalež građana te koliko njih i pod kojim uvjetima ostvaruje ovu pomoć?
MARTIĆ: Visina stalne novčane pomoći koju primaju lica u stanju socijalne potebe prema kantonalom Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom, kreću se u rasponu od 83 za jednočlano domaćinstvo do 112 KM za šestočlano i višečlano domaćinstvo. Uvjet za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć propisan je člankom 20. kantonalnog zakona i da bi korisnik ostvario to pravo potrebno je da ispuni tri osnovna kumulativna uvjeta: da je nesposoban za rad, odnosno spriječen u ostvarivanju prava na rad; da nema dovoljno prihoda za izdržavanje; te da nema članova obitelji koji su po zakonu obavezni da ga izdržavaju ili ako ga ima da ta lica nisu u mogućnosti da izvršavaju obavezu izdržavanja.

Broj korisnika ovog prava u stalnom je porastu, a u 2009. godini ovo pravo je ostvarilo 1.102. lica za čije je financiranje iz proračuna izdvojeno oko 870.000 KM.

NR: U kojoj fazi je realizacija prijenosa obaveze financiranja oblika zaštite lica sa invaliditetom u smislu dodatka za njegu i pomoć drugog lica za osobe sa procentom invaliditeta od 100% i 90% tjelesnog oštećenja starije od 65 godina, sa federalnog na kantonalni nivo?
MARTIĆ: Slijedeći odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kao i stvaranje pretpostavki za preuzimanje obaveze financiranja dodatka za njegu i pomoć drugog lica sa procentom invaliditeta od 100 i 90 % tjelesnog oštećenja za osobe starije preko 65 godina, Ministarstvo je za 2010. godinu u proračunu kantona za ovaj oblik prava predvidjelo pola miliona KM. Budući da ovaj oblik prava, kako je propisan Federalnim zakonom, nije prepoznat kroz Kantonalni zakon o socijalnoj zaštiti, planirana je izmjena postojećeg zakona, kako bi u potpunosti mogli preuzeti navedene obaveze financiranja.


NR: Veliki broj nepokretnih invalidnih osoba koje su upućene na reviziju invaliditeta, već odavno su uplatile Institutu za medicinsko vještačenje kućne preglede za reviziju ali oni kasne, a invalidnine su im ukinute. Da li ovakve osobe imaju ikakva primanja i hoće li im invalidnine biti isplaćene retroaktivno?
MARTIĆ: Poznat mi je problem dugog čekanja na ocjenu Instituta za medicinsko vještačenje, mi na to ne možemo direktno utjecati. Ministarstvo je već ukazalo Institutu na ovaj problem i zahtijevali smo da se iznađe rješenje u smislu povećanja broja ljekarskih timova. Što se tiče retroaktivne isplate osobnih invalidnina, prema mojim saznanjima trebale bi biti isplaćene, barem je tako Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitalji sa djecom propisana obaveza Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Comments (0)

NOVI PRETPLATNICI

Pretplatom na online izdanje Naše riječi Vam je omogućen pristup pdf izdanju svakog novog broja Naše riječi. Brz i jednostavan pristup vijestima, konkursima, oglasima i sl.

Pretplata:
godina dana 20,00Eura
pola godine 15,00Eura

Kontakt telefon 032 408 003

Najnovije izdanje

nr.jpg

Ko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 102 

Reklame

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlasnik autorskih prava
NIPD Naša riječ doo Zenica
ISSN  2233-0909.
Kopiranje i prenos sadržaja
uz dozvolu.