Nedjelja, Studeni 29, 2015
   
Text Size

Pretraga

DR. ŠEFKIJA BOTONJIĆ, PREDSJEDNIK PRIVREDNE KOMORE ZE-DO KANTONA

Predsjednik privredne komore ZE-DO kantona Šefkija Botonjić diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci, magistrirao na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, a prošle godine na istom fakultetu i doktorirao, te stekao zvanje doktora tehničkih nauka, uža naučna oblast Procesno inženjerstvo. Početkom ove godine imenovan je u docenta na Fakultetu za Metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici gdje je angažiran kao predavač. U periodu 2001 - 2005 godine bio je generalni direktor Natron Maglaja, a pod njegovim vodstvom je izvršena privatizacija ovog preduzeća koja se smatra najuspješnijom u FBiH. Za predsjednika Privredne komore ZE-DO kantona imenovan je za mandatni period 2010-2014. Do dolaska u Privrednu komoru, kompletan radni vijek proveo je u privredi na različitim poslovima od inženjera pripravnika do generalnog direktora. Dolaskom dr. Šefkije Botonjića na čelo Komore, u značajnoj mjeri je promijenjen njen imidž i danas je ovo, sudeći prema rezultatima rada, jedna od najorganizovanijih regionalnih komora.
Povoljniji i motivirajući ambijent za privrednike
NR: Koje su najvažnije aktivnosti Privredne komore ZE-DO kantona u prvoj polovini 2011. godine?
BOTONJIĆ
: Organi Komore u okviru svojih Zakonom i Statutom definisanih ovlaštenja i Programom rada Komore za 2011. godinu utvrđenih zadataka i aktivnosti u kontinuitetu razmatraju sektorsku i ukupnu problematiku na području Kantona, Federacije BiH i BiH i predlažu konkretne mjere i aktivnosti koje mogu olakšati i poboljšati uslove privređivanja. Stavovi Komore putem press konferencija, te štampanih i elektronskih medija redovno se predstavljaju javnosti. Članovi organa Komore su kompetentni predstavnici pojedinih privrednih grana, dugogodišnji privrednici i menadžeri uspješnih kompanija kao što su: Enker, Pobjeda, Natron-Hayat, Metalno, ZIM, Termoelektrana Kakanj, Cementara Kakanj, IGM, Prevent, Alpina Bromy, Perutnina Ptuj BH, Cimos, Mann+Hummel ba, Dukat Tešanj, Jami Tešanj, Brovis, ArcelorMittal Zenica, Prograd, Džananović, IK Banka Zenica i drugi. Članovi Komore u ukupnoj proizvodnji Kantona učestvuju sa 80 odsto, a ukupnom izvozu sa preko 90 odsto. Istakao bih da je 24. maja ove godine održana proširena sjednica Upravnog odbora Komore, kojoj je prisustvovao premijer Kantona sa resornim ministrima, s ciljem sagledavanja mjera i aktivnosti koje bi nadležni državni organi morali preduzeti radi poboljšanja stanja u oblasti privređivanja. Upravni odbor je donio 23 zaključka koji su po srodnosti grupisani u četiri glavna područja: aktivnosti na rasterećenju i olakšanju uslova privređivanja, aktivnosti na poticanju privrednog razvoja, aktivnosti na usmjeravanju rada inspekcijskih organa i  aktivnosti na izmjeni kolektivnih ugovora.
Ovi zaključci Upravnog odbora mogu poslužiti kao dobra osnova za organizovanje i održavanje Poslovne konferencije koju će, kako je dogovoreno, zajednički organizovati Vlada i Privredna komora ZE-DO kantona s ciljem identifikacije i otklanjanja prepreka u privrednom razvoju Kantona te stvaranju povoljnijeg i motivirajućeg privrednog ambijenta. Svjesni smo činjenice da su za većinu predloženih aktivnosti nadležni federalni i državni kako zakonodavni tako i izvršni organi vlasti. Iz tog razloga je dogovoreno da Poslovnoj konferenciji obavezno prisustvuju svi poslanici sa područja ovog Kantona, kako u federalnom tako i državnom parlamentu, radi neposrednog upoznavanja sa traženjima i zahtjevima privrednika i zastupanju njihovih interesa u parlamentima. Također od Vlade Kantona očekujemo da u svojim aktivnostima i kontaktima sa federalnom Vladom, a u sinergiji sa drugim kantonalnim Vladama podrži ove prijedloge i zaključke i djeluje na njihovom provođenju. Važne aktivnosti Komore odnosile su se i na rješavanje pitanja naplate domaćih podizvođača od kompanije SCT iz Slovenije po osnovi izvedenih radova na autoputu kao i usvajanju i primjeni novog Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika i tereta.

Comments (0)

NOVI PRETPLATNICI

Pretplatom na online izdanje Naše riječi Vam je omogućen pristup pdf izdanju svakog novog broja Naše riječi. Brz i jednostavan pristup vijestima, konkursima, oglasima i sl.

Pretplata:
godina dana 20,00Eura
pola godine 15,00Eura

Kontakt telefon 032 408 003

Najnovije izdanje

nr.jpg

Ko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 97 

Reklame

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlasnik autorskih prava
NIPD Naša riječ doo Zenica
ISSN  2233-0909.
Kopiranje i prenos sadržaja
uz dozvolu.